Serdecznie witamy na odświeżonym

Reinventing Organizations Wiki

Wiki postało na postawie książki Frédéric Laloux "Reinventing Organizations" - polski tytuł to "Pracować inaczej". Jej głównym celem jest pełnienie funkcji praktycznego przewodnika dla liderów, którzy odkrywają swoją organizację na nowo i szukają inspiracji podczas ulepszania określonych praktyk zarządzania w swojej organizacji. Jest to praca z miłością, praca radosnej wspólnoty, oddanej duchowym organizacjom na całym świecie. Zapraszamy do dołączenia i współtworzenia w celu dodawania przykładów i spostrzeżeń do tego wiki.

Click here for accessing translations of this Wiki (Hungarian and Spanish are available today - Russian, Chinese and French in progress)

Odkryj praktyki Turkusu

Nowy paradygmat w praktyce

Nowe i zaktualizowane organizacje

Zobacz wszystkie organizacje